Konular

 • İnme Ünitesi/Merkezi Organizasyonu
 • İskemik İnme Alt Tipleri
 • Kardiyoembolik İnme
 • İntraserebral Kanama
 • Nörogörüntüleme
 • Akut İskemik İnme Tedavisi
 • Trombolitik Tedavi
 • Endovasküler Trombektomi
 • Primer ve Sekonder İnme Profilaksisi
 • Nöronütrisyon
 • Atrial Fibrilasyon
 • Nörosonoloji
 • İnme Rehabilitasyonu
 • Spastisite
 • Serebral Venöz Tromboz
 • Serebral Küçük Damar Hastalığı
 • Vasküler Demans